EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laatimispvm.: 6.6.2022 

Rekisterinpitäjä 

Soile Eriksson

soile.eriksson@windowslive.com

p. 0503547263

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Soile Eriksson

soile.eriksson@windowslive.com

p. 0503547263

Lari Eriksson

lari.eriksson@hotmail.com

p.0405353160

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon Soile Erikssonin poliittisen kampanjan tukiryhmän jäsenten kanssa sekä jäsenille tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteröityjen tietosisällöt: nimi, sähköpostisoite, puhelinnumero ja paikkakunta.  

Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään Soile Erikssonin kotisivujen ilmoittautumislomakkeella tai muutoin henkilön ilmoittautuessa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisteri säilytetään sähköisenä. Sähköiseen rekisteriin tallennettujen tietojen osalta rekisterin käyttöoikeuksia (käyttäjätunnus, salasana) on myönnetty vain rekisterin haltijalle ja kampanjapäällikölle.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen 

Eu:n tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee toimittaa sähköisesti rekisteriin kirjatusta sähköpostiosoitteesta tai puhelinnumerosta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Eu:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Mikäli rekisterissä havaitaan käsittelyn kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto, oikaisee rekisterinpitäjän valtuuttama henkilö sen omasta aloitteestaan tai asiakkaan pyynnöstä. Oikaisupyyntö tulee tehdä sähköisesti rekisterinpitäjälle. Pyynnön esittäjän henkilöllisyydestä varmistutaan ja tarvittaessa se tarkistetaan